Свирепа буря застигнала един презокеански лайнер


Свирепа буря застигнала един презокеански лайнер. Огромните вълни заливали палубата отвсякъде. Корабът се издигал плавно и пропадал рязко по огромните вълни. При всяко едно пропадане, носът на кораба загребвал тонове вода. Пътниците си стояли по каютите и треперели от страх. Една любопитна пасажерка незабелязано се добрала до капитанската каюта и влязла вътре. Капитанът бил вперил поглед напред и едва удържал кораба по курса. Тогава пасажерката го попитала:
– Капитане, корабите, често ли потъват?
Капитанът отговорил през зъби:
– Не, госпожо! Обикновено потъват само по веднъж!

Коментари

Be the first to comment

Коментари