Татарите пленили тримата богатири


Татарите пленили тримата богатири. Решили да се изгаврят с тях. Казали им:
-Ако у вас тримата членовете ви са общо 100см, ще ви пуснем. Ако не – ще ви убием.
Пръв го извадил да го премери Иля Муромец. Мерят – 60 см. Следващият бил Добриня Никитич. Вади. Мерят – 38 см. Последен го извадил да го мери най-малкия богатир Алеша Попович. Вади. Мерят – 2см. Общо 1метър. Татарите нямало какво да правят. Дали били дума, затова ги пуснали. Вечерта богатирите си говорят край лагерния огън. Иля казал:
-Ако ми беше станал, само аз с моя щях да спечеля.
Добриня казал:
-А ако на мен ми беше станал и аз само с моя щеше да е достатъчно. А ти бе Альоша с твойте 2 сантима, ха-ха!
-Смейте се! Смейте се! – казал троснато Альоша. – Ама аз, ако не го бях надървил, сега и тримата щяхме да сме мъртви.

Коментари

Be the first to comment

Коментари