–Тате,аз от къде съм се появил?


–Тате,аз от къде съм се появил?
–Мама те е родила,сине.
–А мама от къде се е появила?
–Родила я е нейната майка,баба ти.
–А баба от къде се е появила?
–Баба ти е дошла директно от Ада….

Коментари

Be the first to comment

Коментари