Тръгнали семейство катерички да събират зимнина


Тръгнали семейство катерички да събират зимнина. По едно време женската изчезнала.
Търсил я мъжкият тук, там, няма я. Прибрал се натъжен в къщи. Помислил, че може да
се е прибрала преди него, oбаче и в къщи я нямало. На третия ден пристига женската
опърпана, раздърпана, рошава, изпусталяла.
-Какво става, бе жено, къде беше?!
-Остави се, като ме грабнаха едни хулигани, бой, с*кс и разврат пет дни.
-Как пет дни бе, днес е третият ден откакто те няма.
-Да бе, дойдох да се обадя и пак се връщам.

Коментари

Be the first to comment

Коментари