Трапер язди в прерията


Трапер язди в прерията. И изведнъж гледа – насред нищото лежи един гол индианец с ере*ция и го пита:
– Какво правиш тук, в това състояние?
Индианеца отговаря:
– Изпълнявам определена функция.
– Каква функция бре?
– Слънчев часовник.
Подминал го трапера, яздил няколко мили и попада на още един такъв и пътьом го пита:
– Колко е часа?
– 2 и 15! – бил отговора.
Продължил трапера яздейки по пътя и по едно време – трети индианец, гол, легнал насред прерията и мастурбира като за световно. Спрял се и го попитал:
– Ко праиш бре!?
– Навивам часовника!

Коментари

Be the first to comment

Коментари