Три деца обсъждали на кое майка му има по голяма уста


Три деца обсъждали на кое майка му има по голяма уста..
-Моята може да налапа цяла вафла мура напряко..
-А..моята може да нагълта цяла краставица..
-За вашите не знам какво могат Ама моята може да налапа цял телевизор….
Погледнали го ококорени очи другите….
-Да бе!!! Всяка вечер чувам тате да и казва…гаси телевизора и го лапай ……

Коментари

Be the first to comment

Коментари