Турист се заблудил в гората


Турист се заблудил в гората. Видял малка къщичка и поч*кал:
– Има ли някой тук?
– Да – чул се детски глас
– А татко ти при теб ли е?
– Не, той излезе преди малко.
– А майка ти?
– Не, тя беше тук преди татко, но после и тя излезе.
– Че вие никога ли не се събирате заедно?
– Събираме се, но не и тук в кенефа!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари