Учителка се опитва да научи децата на фантазия и оригинално мислене


Учителка се опитва да научи децата на фантазия и оригинално мислене.
– Деца, какво е това: сиво на пътя?
Децата:
– Бетонна стена.
– Правилно! Обаче може да бъде и магаре. Какво е това: Голямо кафяво в полето?
Децата:
– Крава.
– Правилно! Но може да бъде и купа старо сено.
Иванчо /от последния чин/:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Или купчина тор!
Учителката:
– Иванчо, ти само глупости говориш!
Иванчо:
– Госпожо, а може ли аз да задам един въпрос?
– Може!
– Какво е това: като влиза е сухо, кораво и право, а когато излиза е меко, мокро и увиснало?
Учителката, разгневена се приближава до Иванчо и му издърпва ухото.
Иванчо /разтривайки ухото/:
– Правилно! Но може да бъде и дъвка….

Коментари

Be the first to comment

Коментари