Учителят на Иванчо, завел целия клас на един строителен обект


Учителят на Иванчо, завел целия клас на един строителен обект, където щели да провеждат учебния си час Учителят казал на учениците:
– Ученици, сложете си каските и не ги сваляйте, докато не напуснем строителния обект. За ваша безопасност е! Миналата година, една тухла падна на главата на една наша ученичка и добре, че носеше каската си…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); След инцидента, тя само се усмихна.
В този момент Иванчо прекъснал учителя:
– Аз я знам тази! Тя е от нашата махала. Още си носи каската и се усмихва…

Коментари

Be the first to comment

Коментари