Урок по зоология


Урок по зоология. Учителят пита Иванчо:
– Можеш ли по тези яйца да определиш, за коя птица става въпрос?
– Не мога – отговорил Иванчо.
– А по тези яйца?
– Не знам.
– А по тези?
– Не знам.
– Как ти е фамилията на тебе, бе – ядосал се учителят?
Иванчо се хванал за дюкяна и се провикнал:
– Определи по яйцата.

Коментари

Be the first to comment

Коментари