В един бар седели трима инвалиди


В един бар седели трима инвалиди. Един сляп американец, един глухоням французин и един куц българин. Както си седели и пред тях се появил Исус Христос. Той казал на американеца:
– Понеже си бил праведен, ще те спася от мъките!
Докоснал го по лицето и американецът веднага прогледнал и започнал да се кланя пред Божията сила.
След това Исус казал на французина:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Понеже ти също си бил праведен, също ще те наградя!
Докоснал той французина по ушите и той на момента оздравял.
Обърнал се Исус към българина и понечил да го пипне по крака, но нашенеца се развикал:
– Само да си ме докоснал, ей, ще ми отиде пенсията за инвалидност…

Коментари

Be the first to comment

Коментари