В един бутик влиза жена на видима възраст около 30


В един бутик влиза жена на видима възраст около 30. Красива, горда, модерна… След нея се тътри дребен, невзрачен, около 50 годишен мъж със златен часовник на ръката. Брачните им халки са еднакви, значи съпрузи. Жената си избира скъпо кожено палто, облича го и започва да охка и пъшка от възхищение. Мъжът бързо разбира намека и плаща 3000 евро за палтото. Жената благодари и си тръгва. На следващият ден в същия бутик, влиза същата жена, но вече придружена от друг мъж – красив, млад, добре облечен, с брачна халка, но различна от нейната – значи любовник.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Персоналът е дискретен и си трае. Жената се хваща пак за абсолютно същото палто, каквото е купил съпругът и. Историята се повтаря. Започва да охка и въздиша. Мъжът брои 3000 евро, тя благодари, целува го и си тръгват. На третия ден жената се връща в същия бутик, но вече сама. Връща едното палто и си прибира 3000 евро. Мъжът и си мисли, че той е купил палтото, любовникът и той си мисли същото. Няма ревност, няма скандали. Мацката има скъпо палто и 3000 евро в джоба…

Коментари

Be the first to comment

Коментари