В един хотел се настанили да почиват едновременно арабски шейх и английски лорд.


В един хотел се настанили да почиват едновременно арабски шейх и английски лорд. С течение на времето, те се сприятелили. Един ден, докато били в апартамента на лорда, те решили да направят състезание между своите слуги, за да видят кой е по-бърз при изпълнение на личните им поръчки. Първи бил лордът. Той звъннал на звънчето и на врата дискретно се поч*кало.
– Желаете ли нещо, милорд?
– Да, Джеймс! С моя приятел сме решили да изпушим по една лула, обаче ни свърши тютюна. Би ли слязъл до бакалията, за да купиш един пакет?
– Разбира се, милорд!
След излизането на слугата, лордът започнал да обяснява на шейха действията му:
– Сега Джеймс се намира на площадката пред асансьора, натиска копчето и след минутка ще бъде на първия етаж. Поздравява учтиво администраторката и излиза от сградата. Оглежда се внимателно и пресича улицата. Влиза в бакалията, отново поздравява учтиво бакалина, купува един пакет тютюн, сбогува се, излиза отново на улицата, внимателно пресича и влиза в хотела. Отново поздравява учтиво администраторката и след минута ще е тук.
След минута на вратата се почуква и Джеймс влиза.
На свой ред, шейхът пляснал два пъти с ръце. Вратата се отворила със замах и се появило босо младо момче.
– Търсил си ма ба, челеби?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); – Асане, тука сас мойту авер, сме решили да изпушим по една лула, ама ни свърши тютюна. Ши слезиш ли до бакалията, че да купиш един пакет?
– Да ба челеби, как няма!
Шейхът започнал да обяснява действията на слугата си:
– Сега, мойто Асан си търси чехлити. Мойто Асан още продължава да си търси чехлити. Сига вечи си е намерил чехлити и тича надолу по стъпалата, защото ни знай как да извика асансьора. Мойто Асан вечи е долу и вижда хубавата хадминистраторка. Започва да зарибява, обаче парашута му ни са отваря. Тегли една на мумичито и излиза от хотела. Дере като магари приз калчища по улицата и нахълтва в бакалията. Започва да са пазари с бакалина за тютюна.
– “Дай по-ефтино тютюна, ба!”
– “Няма да го дам”!
– “Дай го по-ефтино тютюна, ба!”
Кату вижда, чи няма да смъкни от цината, тегли и на него идна и купува тютюна. Пресича улицата кату турпеду. Влиза в хотела, тегли един кръвожаден поглед на хадминистаторката и са набира нагори по стълбите. След пет минути ши е тука.
Минават пет минути, десет минути, двайсет и пет минути, обаче от слугата нямало и следа. След около час, гореспоменатото момче отново нахълтало в стаята и извикало:
– Абе, челеби, да си ми виждал някъде чехлити?

Коментари

Be the first to comment

Коментари