В едно малко село имало избори за кмет.


В едно малко село имало избори за кмет. Поради огромния наплив на кандидати за поста, селяните решили: На който му е най-голямо мъжкото му достойнство, той ще бъде кмет! Стоян Даскала тръгнал и той да се кандидатира. Преди да излезе от тях, Стоян казал на жена си:
– Пенке, отивам на избори. Като се върна, първо ще те пребия, а пък после ще вечерям…
Късно вечерта, Стоян се прибрал и Пенка започнала да го разпитва още от вратата:
– Хайде, бе! Къде ходиш толкова време? Кого избраха за кмет?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Стоян изръмжал сърдито и изсъскал през зъби:
– Митко овчарчето избраха.
Тогава Пенка попитала учудено:
– Ама как Митко бе, ами Прокопи?
– Аз не ти ли казах, че първо ще те пребия…

Коментари

Be the first to comment

Коментари