В едно село попо се пенсионирал и пратили нов, млад, баш заврашил семинарията


В едно село попо се пенсионирал и пратили нов, млад, баш заврашил семинарията. Пръвата му литурджия му била и държавен изпит. Притеснил се човеко, че че го изпитова владиката и отишел за съвет кут стария поп:
– Не се коси синко. За да се отпуснеш мини през кръчмата и удари три рачии на крак. Я и владиката се знаеме от деца и че ти уреда нещата.
Минала се литурджията и на друджия ден младия поп отива кут стария и го питал:
– Дедо попе, кее беше?
– Глей се, нашия.. по мои сметчи си изпил не 3, а каф 30 рачии, оти:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 1. В цръквата не се влиза по гащи и потник.
2. Не се лази на 4 крака.
3. Не се моче в леджено за кръстене на бебета.
4. На бабите се подава а се целуне кръсто, а не к*ро ти.
Сами виждаш, че с практиката си зле, ама и теорията ти куца малко, оти:
1. Адам не е пръснал сливата на Ева, а е откъснал плодо на познанието.
2. Евреите са дошли от изток, а не от п*тка си майна.
3. Христос е разпнат, а не опнат на кръсто.
4. Мойсей е превел евреите през пустинята, а не ги е прее*ал.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 5. В края на литурджията се вика „Амин“, а не „Айде, е*ете си мачата.“
До тук, което сами че се сетиш, беше скасан, ама накрае се обръка и вместо раката целуна к*ро на владиката и той ти писа 3-ка по милост..

Коментари

Be the first to comment

Коментари