В едно село жена ражда през нощта


В едно село жена ражда през нощта. Докторът изражда бебето, а мъжът и тъй като били много бедни и нямали ток, му светил с газена лампа.
Ражда се детето и докторът казва:
– Честито, имате син!
Съпругът тръгнал да излиза, но доктора му викнал:
– Чакай, освети ми с лампата, че има още едно!
Съпругът се върнал и пак осветява.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Честито, още един син!
Съпругът пак тръгнал да излиза.
– Чакай, чакай, ела да ми светиш, че има още! – извикал доктора.
Тогава съпругът, без да се обръща отговорил:
– Аааа, аз излизам, че светлината ги привлича!

Коментари

Be the first to comment

Коментари