В казармата


В казармата командирът строил войниците и започнал да ги изпитва:
–Иванов,кажи какво е Родина?
–Миии,не знам!
–Родина-това е твоята майка,Иванов!Петров,сега ти ми кажи какво е Родина?
–Това е майката на Иванов,командире!
–Петров,много си тъп,бе!Родина-това е и твоята майка!Разбра ли?
–Разбрах!
–Какво разбра?
–Ами…че Иванов ми е брат….

Коментари

Be the first to comment

Коментари