В килията влиза старче на около 90 години.


В килията влиза старче на около 90 години. Десетината затворници го гледат с учудване.
– Ти пък за какво си тук, деде?!
– Пра’я много мръсни номера!
– К’ви мръсни номера, бе?! Едва влачиш чехлите!
– Ще ви покажа- казало с гадна усмивка старчето, топнало метлата в кофата, която служи за тоалетна, после поч*кало на вратата, прилепило се встрани, и когато надзирателят надникнал, го зашлевило с нея в лицето.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Всички бабаити от килията се захилили неистово.
– Е, мръсен номер, ама чак пък много…
– Момент!
След няколко минути вратата се отваря с трясък. Десетина надзиратели с палки влитат в килията и извикват:
– Дядка, отмести се встрани, че с тия момчета имаме работа!..

Коментари

Be the first to comment

Коментари