В края на неделната литургия свещеникът пита


В края на неделната литургия свещеникът пита:
– Колко от вас, братя и сестри, простиха на враговете си?
Всички вдигат ръце, освен една съсухрена бабичка.Свещеникът я пита:
– А ти сестро?
– Аз нямам врагове…
– Това е доста необичайно. А на каква възраст сте? – пита свещеникът.
– На 98.
– На 98 !? И нямате нито един враг!? Моля Ви, излезте, нека да Ви видят всички. И обяснете на останалите, как човек може да живее толкова дълго без врагове.
Старицата излиза отпред и изтърсва:
– Надживях ги, кучките!

Коментари

Be the first to comment

Коментари