В купе на влак седят възрастен мъж и красива девойка.


В купе на влак седят възрастен мъж и красива девойка. Постепенно, момичето се унася от клатушкането на превозното средство и неочаквано се разнася деликатно, но доста звучно пръдване. Дамата се сепва, но тъй като възрастния господин гледа в друга посока, решава, че няма смисъл да заостря вниманието на непознатия върху проблема. Въпреки твърдо взетото решение да бодърства, след малко момичето клюмва пак. Веднага прозвучава гръмко пръдване.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Мъжът се обръща към почервенялата хубавица:
– Извинете, да не би да страдате от къса кожа?
– Защо?
– Ами, щом си затворите очите и ви се отваря задника…

Коментари

Be the first to comment

Коментари