В купе на влак седят възрастен мъж и красива девойка.


В купе на влак седят възрастен мъж и красива девойка. Постепенно, момичето се унася от клатушкането на превозното средство и неочаквано се разнася деликатно, но доста звучно пръдване. Дамата се сепва, но тъй като възрастния господин гледа в друга посока, решава, че няма смисъл да заостря вниманието на непознатия върху проблема. Въпреки твърдо взетото решение да бодърства, след малко момичето клюмва пак. Веднага прозвучава гръмко пръдване.

Мъжът се обръща към почервенялата хубавица:
– Извинете, да не би да страдате от къса кожа?
– Защо?
– Ами, щом си затворите очите и ви се отваря задника…

Коментари

Be the first to comment

Коментари