В Москва чукчи бърза да не си изтърве самолета и взима такси


В Москва чукчи бърза да не си изтърве самолета и взима такси.
Шофьорът на таксито подкарва бясно колата, но на шосето се появява бабичка…
Шофьорът, ха наляво, ха надясно – едва успява да я заобиколи и да не я удари…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Поглежда с облекчение в огледалото и що да види – бабичката просната на шосето…
Чукчата, зад гърба му:
– Шофьор – лош ловец!!! Ако чукчи не отворил задната врата, бабичка щяла да избяга в тундра…

Коментари

Be the first to comment

Коментари