Върви момиче по улицата и плаче


Върви момиче по улицата и плаче.
– Защо плачеш? – пита я загрижено едно момче.
– Нямам къде да спя.
– Ела при мен.
– Мъж си, знам ли какво може да ми се случи?


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Спокойно, между нас ще опъна една панделка и няма да я прескоча.
Съгласила се тя. Така и нищо не се случило. На сутринта момчето тръгнало да я изпрати. Изведнъж духнал вятър и шапката й литнала през една ограда. Момичето пак заплакало.
– Не плачи, ще прескоча оградата и ще ти я дам.
– Да бе, направо ти повярвах, снощи една панделка не можа да прескочиш…

Коментари

Be the first to comment

Коментари