Върви някаква игра, в която слушател трябва да предложи най-оригиналната употреба на дума


Врачанско радио. Върви някаква игра, в която слушател трябва да предложи най-оригиналната употре*а на дума, която я няма в българския тълковен речник. Наградата е екскурзия до Слънчев Бряг.
Предаването върви доста скучно до един момент, в който се обажда един слушател:
– Алооо, радиото ли е?
– Да радиото е! – отговаря радиоводещия.
– Коя дума ще предложите?
– Ами думата е „тиго“. Т-И-Г-О.
– Тиго? Момент така! – чува се прелистване на страници от речника.
– Тиго, тиго… Няма такава дума! И сега, за голямата награда – екскурзия до Слънчев Бряг – какво изречение ще предложите с тази дума?
– Ми… Тиго навра у г*зо!
Радиоводещия прекъсва линията и след 5 секунди гробна тишина пуска музика.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Предаването продължава да върви, обаждат се разни лелки със тъпи
предложения, общо взето – скука. И три минути преди края на предаването се обажда слушател:
– Алооо?
– Добър ден, приятно ми е да ви чуя! – веднага реагира водещия.
– Коя дума ще предложите за участие в играта?
– Ми… „пасъм“. П-А-С-Ъ-М.
– Момент, така! – прелистване на речника.
– Не, няма я! За екскурзия до Слънчев Бряг, какво изречение ще предложите?
– Ми, пасъм я бе, тиго навра у г*зо!

Коментари

Be the first to comment

Коментари