Вървяла си Кума Лиса през гората и видяла, че гаргата лети наобратно


Вървяла си Кума Лиса през гората и видяла, че гаргата лети наобратно.
– Ей, гарго, защо летиш наобратно?
– Нали е демокрация, Лисо, правя каквото си искам.
– Хубаво нещо била демокрацията- казала си Лиса и започнала и тя да върви със задника напред. Както си вървяла така, от един храст изскочил Кумчо Вълчо и докато Лиса се усети, я изненадал отзад.Опомнила се тя и го попитала:


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

-Вълчо, какво е това сега, защо го направи?
-Нали е демокрация, Лисо, правя каквото си искам!
Продължила Лиса, но и Зайо и Меца също я изненадали отзад. Ядосала се, тръгнала тя да търси гаргата и какво да види- лети си тя отново напред.
– Гарго, защо ме подлъга с тоя демокрация?Половината гора ми се изреди заради тебе!
А гаргата й отговорила:
– Ами Лисо, това е положението! За нас горе е демокрация, а за вас долу – си е чисто е*ане!

Коментари

Be the first to comment

Коментари