Възрастна двойка лежи в леглото


Възрастна двойка лежи в леглото. Съпругът заспива, но жена му е в романтично настроение и иска да си приказват.
– Когато ме сваляше, ти ме държеше за ръка.
Мъжът й уморено се пресяга и стиска дланта й за миг, после пак се опитва да заспи. След малко тя казва:
– После ме целуваше.
Леко раздразнен, съпругът я целува по бузата и отново се унася.
След тридесет секунди жената казва:
– После ме хапеше по шията.
Той ядосано отмята завивката и става от леглото.
– Къде отиваш? – пита го тя.
– Да си взема зъбите!

Коментари

Be the first to comment

Коментари