Възрастната жена вървеше към перона.


Възрастната жена вървеше към перона.Сърцето ѝ се късаше,не искаше да си тръгва,все пак тук живеят дъщерята и внука.А кога ли пак щеше да дойде,не знаеше.
До нея вървеше дъщерята и я държеше под ръка.На нея също не ѝ беше весело.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Внукът много се беше привързал към баба си….И той не искаше тя да заминава.Около тази тъжна компания,с тежки куфари в ръце, подскачаше весело зетя и леко си подсвиркваше с уста….

Коментари

Be the first to comment

Коментари