Видял Господ ,че Адам скучаел сам и решил да му създаде дружка


Видял Господ ,че Адам скучаел сам и решил да му създаде дружка.
Изпратил едно ангелче да му извади едно ребро .
Речено – сторено ,но …… на връщане го срещнал Дяволът !
– Мархаба ангелче ! Кво е това дето го държиш ?
– Ребро Адамово , Господ ще направи от него дружка на Адам .

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Лукавият , нали това му е работата , решил да му направи „сечено“ :
– Да не си извадило някое некачествено ребро и после имаш разправии с шефа !
– Лелееее , че аз хал хабер си нямам от кокали ! От де да знам кое става и кое не става !?
– Я дай да го видя !
Щом взел реброто , Дяволът хукнал да бяга . Ангелчето ……..по петите му!
За да се отърве , Дяволът се шмугнал в една миша дуупка. Ангелчето едвам успяло да го хване за опашката .То дърпало навън -Дяволът драпал навътре ……. и опашката се откъснала !

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Притеснено ,ангелчето отишло да докладва за инцидентът държейки Дяволската опашка в ръка .
– Господи ъъъъъ……..аз такова ……реброто Адамово ………
Господ , поуморен от божийте работи , бил позадрямал и в просъница рекъл :
„Да бъде Жена!“

И ТАКА Е БИЛА СЪЗДАДЕНА ЖЕНАТА – ОТ АНГЕЛСКА ДОВЕРЧИВОСТ,ДЯВОЛСКА ХИТРОСТ И БОЖИЕ НЕДОГЛЕЖДАНЕ

Коментари

Be the first to comment

Коментари