Влакът влиза в тунел


Влак, в купето пътуват девойка с младата си майка и войник със старшина. Влакът влиза в тунел. Силна плесница огласява купето.
Майката си мисли и се усмихва на ум: „Прекрасно съм възпитала дъщерята“
Дъщерята си мисли: „Ама и майка ми не си поплюва много много.“
Старшината си мисли: „Несправедлив свят, войникът пипа – мен бият.“
Войникът си мисли: „Само да дойде другият тунел, какъв шамар ще му забия пак ….

Коментари

Be the first to comment

Коментари