Влиза един пелтек при доктора


Влиза един пелтек при доктора:
– Д-д-док-к-ктур-ре, н-н-нас-с-сирам са!
А он доктора му са сопнАл:
– Чакай малко бе-е! К’во е тва „Насирам са!“, дай пръво нещо предистория на заболеването, тва-онова, а па тизе, с флазаньето – „Насирам са!“!
Пелтека продължил:
– Ж-ж-живея у к-к-къща!
– Е, убово де! Сички живеаме у къщи, па не са насираме, давай нататъка!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Н-н-нужника е от-т-твънка!
– Е, на сички са ни нужниците отвънка! И?
– Сут-р-рин к-къто ида до т-там, п-п-пилците с’са се сб-брале! До к-къ ги и-изгона и са о-опуща…
– Слушай, бе, оня! Ша станеш по-раншко сабалем и пилците нема да са тама, па ш’си са изсереш на спокойствие! К’во па толку!
– Е, д-да де, ма к-къто с-стана по-рано, она б-балдъзата са у-у-умъкнала в-в-вътре! И д-до к-коги и к-к-кажа: „Пи-пи-пи-пи-пииичка ти м-м-майчина!“ и пи-пи-пилците п-п-пак са с-с-сбират!

Коментари

Be the first to comment

Коментари