Влиза руснак в бар и си поръчва една водка.


Влиза руснак в бар и си поръчва една водка. Изпива я и си иска сметката.
Барманът му казва:
– 27 рубли…
Мъжът вади от джоба си 27 монети по една рубла и плаща.
Барманът почервенял от яд, но нищо не казва.
Историята се повтаря всяка вечер в продължение на няколко месеца.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Една вечер обаче, след като барманът поисква, както обикновено 27 рубли, мъжът вади банкнота от 50 и плаща.
„Ей сега ще му дам да се разбере“ – зарадвал се барманът. Вади от чекмеджето 23 монети по една рубла и ги хвърля така, че те се разпръскват из цялото заведение. Мъжът се замисля за секунда, след което вади от джоба си 4 монети по една рубла и казва:
– Още една водка, ако обичате!!!

Коментари

Be the first to comment

Коментари