Внимавай какво си пожелаваш


В един бар влиза странна компания: Един мъж, голям щраус и котка без козина. Мъжът поръчва три питиета, изпиват ги и после той пита за цената. После бърка в джоба си, изважда точната сума и тримата си отиват. Същата сцена се повтаря и на следващата вечер и в друг бар, а на третата в трети бар барманът бил много любопитен и попитал мъжа:
– Извинявай, ама защо си с тези странни животни и как успя да извадиш точната сума от джоба си? А мъжът отговорил:
– Ами аз бях рибар и веднъж хванах златната рибка и тя обеща да ми изпълни две желания.
– Е, и ? – попитал бармана.
– Ами най-напред си пожелах винаги, когато трябва да плащам, в джоба си да намирам точната сума, необходима за плащането! Ами какво си пожела за второто желание? – не мирясал барманът.
– Ох, остави се! – отговорил онзи – поисках с мен винаги да има едно дългокрако пиленце с избръснато котенце!

Коментари

Be the first to comment

Коментари