Войник,се прибира на село


Войник,се прибира на село в отпуска в пълно бойно снаряжение и дядо му не може да му се нарадва:
– Брей какъв юнак! Какъв левент! Какво е това, чедо, дето виси на колана ти?
Внукът наперено – Това е граната.
– Какво прави? Оре ли, сее ли?
– Не дядо, взривява! Гледай сега клозета на двора.-И го взривил с гранатата.
– Какъв юнак, да беше жива сега баба ти да те види!
– Що бе, дядо? Къде е баба?
– В клозета беше.

Коментари

Be the first to comment

Коментари