Връща се един от задгранична командировка


Връща се един от задгранична командировка, взима такси от летището към центъра. Изведнъж вижда, че жена му влиза с някакъв тип в един хотел. Веднага казва на таксиджията: – Искаш ли да спечелиш 5000 лв. за една услуга ? – Как не ? – възторжено отговаря таксиджията. Добре, казва клиента, отиваш сега в онзи хотел насреща (дава му снимка), намираш жена ми и ми я довеждаш тук, влачейки я за косата ! След 15 минути таксиджията излиза от хотела с жена, която влачи за косата към таксито. – Ама това не е моята жена ! – крещи клиента. – Знам, че не е твоята, моята е, отговаря таксиджията, дръж я здраво да не избяга, аз се връщам за твоята !

Коментари

Be the first to comment

Коментари