Японците изобретили часовник


Японците изобретили часовник, който, чувайки нецензурен израз, прескача с минута напред…Решили да го изпробват, като поставили по един часовник в английски и в български бар…
На следващия ден, часовникът в английския бар бил избързал с пет минути, а този в българския бар – липсвал…
Извикали бармана…
– Вчера поставихме тук часовник, къде е..?!
– Ааа, това часовник ли било?! А ние си помислихме – за чий … ни е вентилатор през зимата..?!

Коментари

Be the first to comment

Коментари