Японците изобретили хладилна камера, способна да замразява до -1000 градуса.


Японците изобретили хладилна камера, способна да замразява до -1000 градуса. Поставили условие – който издържи най-дълго, ще му дадат остров Хокайдо. Явили се французин, англичанин и нашият пияница Генко. Французинът поискал жена и каса вино. Но едвам дочакал -200 и изскочил навън. На англичанина му трябвали жена и каса с уиски, но при -300 не издържал и бързо се изнесъл. Последен бил пияният Генко, който поискал един бидон домашна сливовица и кум за компания. Всички зачакали с нетърпение и ето че след час вече термометърът показвал -1000, а от двамата кумове нито следа. Опасявайки се, че вече са станали на шушулки, един от японците отворил вратата и какво да види:седят си двамата и си пийват ракийка. Изведнъж кумът станал и ударил един по главата на надзъртащия японец.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Добре направих,а, Генко? – казал той.
– Много правилно, куме. Тук и без това е студено, а той вратата ще ми отваря.

Коментари

Be the first to comment

Коментари