Заекът минал покрай котило лисичета и рекъл


Заекът минал покрай котило лисичета и рекъл:
– Привет! Идвам да из*укам майка ви.
Докачени, лисичетата предали думите му на майка си. Побесняла от яд, тя заявила, че ще прегризе гърлото на мръсника, и хукнала да го преследва. Заекът се мушнал в дупката си. Лисицата го последвала, но се заклещила, тъй като заешката дупка е значително по-тясна от лисичата, в резултат на което задникът и останал отвън. Заекът се измъкнал от другия край на леговището си, застанал зад мама Лиса, заемайки съответната поза, и въздъхнал:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Не, че ми се иска кой знае колко, но обещах на децата!

Коментари

Be the first to comment

Коментари