Защо някои хора пишат цифрата 7 с хоризонтална чертичка


– Защо някои хора пишат цифрата 7 с хоризонтална чертичка по средата, макар, че и в пишещите машини, и в компютрите се използва обикновена 7-ца, без чертичка?
– Когато Мойсей слязъл от планината Синай, започнал да чете на своя народ десетте божи заповеди.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Щом стигнал до седмата заповед „Не прелюбодействай“ – хората започнали в един глас да скандират „Зачертай седмата, зачертай я!“ …

Коментари

Be the first to comment

Коментари