Жената и любовницата на един мъж не се познавали


Жената и любовницата на един мъж не се познавали.
Той искал да разбере дали двете жени са му верни, затова ги пратил на една и съща екскурзия с кораб с намерението да ги подложи на изпитание.
Когато жена му се върнала, съпругът й задал няколко общи въпроса за другите пътници и насочил разговора към любовницата си.
– Тя е истинска к*рва – съобщила жена му.
– Спа почти с всички мъже на кораба.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Той се оклюмал и по-късно попитал невярната си любовница как се е държала жена му по време на пътуването.
– Тя е истинска дама – отвърнала любовницата.
Съпругът грейнал.
– Наистина ли?
– Да, пътуваше с мъжа си и нито за миг не се отдели от него.

Коментари

Be the first to comment

Коментари