Жената на полицай чисти прозорците


Жената на полицай чисти прозорците и казва:
– Мъжо, как ще измия отвън? Третият етаж е, страх ме е да не падна.
– Спокойно, бе, Марче! Ще сложим дъска. Аз ще седна отвътре, а ти ще седнеш отвън и ще чистиш.
Седнала жената, но по едно време взела, че изпуснала парцала. Полицаят скочил и казал:
– Аз ще донеса парцала.
Слиза долу, гледа жена си се разплула на плочките:
– Ейй, мама му стара, все бързаш, нали ти казах, че аз ще донеса парцала!

Коментари

Be the first to comment

Коментари