Жени при Свети Петър


Свети Петър приема група новопристигнали жени и дава команда:
– Всички, които са изневерявали на мъжете си една крачка напред!
Всички пристъпили, освен една. Петър ги погледнал замислено и казал:
– Всички в Ада! И глухата също…

Коментари

Be the first to comment

Коментари