Лекция по психология в университета


Лекция по психология в университета.
Професорът:
– Днес ще ви покажа пример за три ключови стадия на вълнение в човешката психика – учудване, раздразнение и гняв.
Взима телефона си и набира случаен номер.
– Здравейте, търся Христо.
– Имате грешка?!
– Ето! – усмихва се професорът, прекъсвайки връзката.
– Тук говорим за леко учудване.
След това отново набира същия номер.
– Здравейте, Христо върна ли се вече?
– Тук няма такъв, нали ви казах!
– А това, колеги, вече е раздразнение.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Потривайки ръце, професорът заговорнически намигва на аудиторията си и за трети път набира номера.
– Христо още ли го няма?
– А бе ти що не си еб*ш майката!!! – гласът отсреща вече крещи.
– Ето, студенти, това вече е гняв! – доволен е преподавателят.
Тогава в аудиторията един младеж вдига ръка.
– Професоре, забравихте последния стадий.
– И какъв е той?!
– Пълното озверяване.
– Студентът се приближава към катедрата, взима телефона и отново набира номера.
– Добър ден. Обажда се Христо. Някой да ме е търсил?

Коментари

Be the first to comment

Коментари